Automatisk uppdatering av pumpar och skyltar

”xTrade gör att vi säkert och spårbart kan integrera centrala prissättningsfunktioner med stationer, pumpar och skyltar”

Referenser -OKQ8

”xTrade gör att vi säkert och spårbart kan integrera centrala prissättningsfunktioner med stationer, pumpar och skyltar”

 

 

OKQ8 har 2800 stationer, bemannade och automatstationer i Sverige och Danmark. 2014 bestämde man sig för att utöka kommunikationen via xTrade som tidigare hanterat ekonomiintegration mellan centrala system och stationer, till att även innefatta realtidsprissättning av drivmedel. Prissättningen av drivmedel är centralt i en så hårt konkurrensutsatt bransch som drivmedelsbranschen.

– Det fanns en önskan att kunna använda den säkra kanal till alla stationer som xTrade är och därigenom ha en homogen kommunikation vare sig det är centrala eller lokala prisändringar, prisrapporter eller pumprabatter.

Utmaning

Prisstyrning av pumpar och skyltar är en kritisk process för OKQ8. Det krävs att ordning och prioritering av meddelanden kan garanteras, tillsammans med höga krav på spårbarhet för att man ska kunna garantera och kontrollera att varje steg genom prissättningen genomförs i rätt ordning. Exempelvis att prisskylten verkligen ändrats innan pumparna får uppdateras vid en prisförändring.

QKQ8 hanterar prissättningen för fyra separata drivmedelsbolag vilket gör att priser måste hanteras med vattentäta skott mellan olika konkurrerande kedjor. xTrades unika och försvarsackrediterade säkerhet kom väl till pass för att lösa detta kritiska problem.

Lösning

Det centrala xTrade-systemet på OKQ8 konfigureras att kommunicera med binär information till samtliga stationer. Prissättningssystemet ansluter till xTrade och skickar nytt pris till en given station eller grupp av stationer, oavsett om det är en central prisändring eller ett lokalt priskrig. xTrade hanterar affärsflödet så att alla skyltar och pumpar ändras i rätt ordning och rapporterar och kvitterar alla steg tillbaka till prissättningsverktyget.

Prissättningsverktyget genererar automatiskt konfiguration i xTrade och förändringar i stationernas adressinformation läses in direkt från OKQ8:s stationsregister till xTrade via xTrades externa API.

Genom att använda xTrade är det möjligt att spåra varje enskilt steg i processen och om någon pump inte uppdaterats kan det resultera i ett larm för åtgärd av rätt person. xTrade kan även garantera att ingen obehörig sätter priser samt rimlighetsvalidera både centrala och lokalt begärda  prisändringar.

Vinst

Genom att använda samma plattform för både traditionell affärsintegration och teknisk integration behövs det bara en anslutning på respektive station. Förutom kostnadsfördelar förenklar det mycket för OKQ8:s personal eftersom de inte behöver hantera flera olika system.

Att säkerhet, köhantering och processhantering finns färdigt i xTrade förenklar lösningen avsevärt. Realiseringen av processen krävde ingen utveckling alls, utan det handlade om en ren konfigurering av plattformen. Det ger även ger fördelar som tydlighet och överblickbarhet, speciellt viktigt när det är fyra samverkande men konkurrerande bolag som använder samma lösning.

–        Det är alltid bra att affärsansvariga kan se hur affärsprocessen är konfigurerad och förstå vad som händer. Traditionella integrationsplattformar där utvecklare kodar gör att endast de insatta kan förstå vad som händer vilket inte fungerar för OKQ8.

Investeringen för OKQ8 att införa en central prishanteringsfunktion blev endast konfigurering av de nya flödena i xTrade vad gäller integrationen mellan centrala system och samtliga stationer.

Förutom integrationen av systemen ovan tillkom applikationen för prissättning samt bakomliggande ERP system. Dessa kan nu på ett enklare sätt byggas ut med ytterligare funktioner för en dynamisk och snabb marknad då xTrade tar hand om säker och spårbar transport av information mellan dem och andra system.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? VI KONTAKTAR DIG!

Har du några frågor? E-maila oss eller fyll bara i detta formulär så kommer vi att kontakta er inom kort!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.