450 MILJONER MEDDELANDEN PER ÅR

Referenser - CGI

xTrade är den kraftfulla motorn som säkert slussar dokument och driver affärsprocesser i CGI:s VAN-tjänst. Ett stort antal backend- och frontend-servrar samverkar i ett distribuerat xTrade-system som är ett av Europas största VAN.

 

 

xTrade är motorn som driver transaktioner och kommunikation i CGI:s VAN-tjänst.

– En produkt som man kan växa med!

IT-tjänsteföretaget CGI erbjuder en integrationstjänst som idag hanterar omkring 450 miljoner meddelanden per år. I slutet av 90-talet var tjänstens kapacitet för låg, och för att få bukt med problemet togs integrationsplattformen xTrade från Xware in.

– Vi har nu använt oss av xTrade i drygt 10 år och den ingår fortfarande som en viktig del i vår integrationstjänst, berättar Leif Forsman som är Product Manager för Enterprise Integrations Services (EIS) på CGI. CGI:s integrationstjänst hanterar elektroniska tjänster för distribution av information. Det kan till exempel handla om utskrift och utskick eller inskanning och arkivering av fakturor.

Utmaning

Under 1998 var CGI på jakt efter en ny produkt som skulle kunna förbättra integrationstjänstens kapacitet. – I slutet av 1990-talet ville allt fler kunder utnyttja vår tjänst, vilket ledde till att det bildades köer och att systemet gick ned och vi upplevde en bristande funktionalitet. Vi letade därför efter en produkt som skulle klara den kapacitet vi ville nå och även de tekniska krav som vi hade. Efter att ha analyserat flera potentiella leverantörer, kom de fram till att xTrade från Xware var den plattform som skulle passa bäst.

 

Lösning

På CGI har man valt att integrera xTrade med ett eget konfigurationsverktyg, som ligger som ett slags skal utanpå xTrade. Det betyder att endast ett fåtal tekniker arbetar direkt i xTrade. Övrig personal arbetar i CGI:s eget konfigurationsverktyg.

CGI:s integrationstjänst hanterar idag omkring 450 miljoner meddelanden per år, som skickas mellan 150 större företag i Norden och omkring 16 000 parter, som utgörs av kunder, leverantörer, transportörer, banker och myndigheter. De 150 företagen har en egen portal där de kan se flöden och status för sina ärenden.

Vinst

Enligt Leif Forsman har xTrade gett CGI en stabil driftsmiljö och en bas att växa utifrån som har gjort att de har kunnat anpassa sig till marknadens krav. – Det som är bra med xTrade är bland annat att man kan komma igång snabbt och kan lösa problem ganska så direkt. Bra är också att det är en produkt som man kan växa med. Dessutom är xTrades prestanda väldigt bra. Det var nog en viktig anledning till att vi valde just den produkten. – Alla funktioner är också inbyggda inne i själva grundplattformen, inte tillagda som olika ”påhäng”. Det betyder att det blir en stabil produkt som dessutom har en bra spårbarhet och övervakning i sig. CGI har haft en tät kontakt med Xware under de 10-12 år som samarbetet har pågått.

– Tack vare att Xware är så pass små och dessutom finns nära, kan de visa en större flexibilitet än till exempel ett större amerikanskt företag hade kunnat göra.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? VI KONTAKTAR DIG!

Har du några frågor? E-maila oss eller fyll bara i detta formulär så kommer vi att kontakta er inom kort!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.