EN HUB BINDER SAMMAN ALLA OLIKA SYSTEM

Referenser - Stockholms Läns Landsting (SLL)

Utöver TakeCare finns det ett antal andra specialiserade journalsystem med informationsprocesser för laboratorier, remisser, recept m.m som skall fungera tillsammans i en komplicerad sjukhusvärld.

 

 

xTrade är navet i en avancerad integrationslösning omfattande allt från journalsystem till laboratorier och andra myndigheter i den komplicerade samverkan som modern sjukvård kräver

Nya grepp ökar informationstillgängligheten

Karolinska sjukhuset är ett av Nordens mest kända sjukhus. Det i Solna belägna sjukhuset har gjort ett rejält avtryck i svensk sjukvård, forskning och utbildning och leder idag den medicinska utvecklingen i Sverige. Med sin breda omfattning verkar Karolinska sjukhuset i områden som både förlänger och förbättrar människors liv. Ett viktigt område där omvälvande förändringar har genomförts under de senaste åren är inom IT. Stora summor har investerats för att kunna ge både anställda inom vården såväl som patienter och anhöriga bättre service.

Kvalitetshöjande kommunikation

Dagligen passerar ungefär 100.000 meddelanden i en strid ström genom sjukhusets meddelandeväxel, från bland annat journalsystem och laboratoriesystem. Utbredningen är omfattande. I stort sett alla vårdmottagningar inom landstinget som har någon form av datajournal använder växeln. Växeln utnyttjas även av andra större sjukhus, närsjukhus, akutmottagningar och privata läkarmottagningar för labbsvar och remisser.
Genom att erbjuda denna meddelandetjänst kan Karolinska sjukhuset lätt eliminera många av sina logistikproblem. Kommunikationen effektiviseras och är betydligt smidigare än på papper. Felmarginalen sjunker dessutom drastiskt eftersom användaren inte kan göra fel på samma sätt som innan, ”Allt går direkt in i systemet. Det är definitivt kvalitetshöjande och tidsreducerande, samtidigt som det är väldigt populärt, alla vill ha det”, berättar Alexander Stendahl, EDI-ansvarig på Karolinska sjukhuset.

Genom journalsystemet TakeCare och den nya gemensamma vårddatabasen GVD (Gemensam Vårddokumentation) kommer patientinformation göras tillgänglig på helt nya plan. Som bottenplatta i systemet hittar man xTrade Business Hub från Xware. Idag går all kommunikation mellan Karolinska sjukhuset och leverantörer/tjänster via plattformen tillsammans med Stockholms Läns Landstings alla remisser och laboratoriesvar.

Stora förändringar

Flera tunga förändringar har genomförts på sjukhuset under den senaste tiden, framför allt strukturmässiga. Den första större förändringen har varit av generell karaktär och har gått ut på att centralisera alla sjukhusen till en enda lösning, något som har fått mycket positiva konsekvenser för samtliga parter. Man märker främst av att konkurrensen sjukhusen emellan har försvunnit och skapat ett mycket bättre klimat, med bättre sammanhållning. Men på Karolinska sjukhuset har kanske den viktigaste förändringen varit sammanslagningen med Huddinge sjukhus, ett omfattande projekt både rent praktiskt som finansiellt. I och med detta fattade man även beslutet att avskaffa sina äldre journalsystem BMS, PAS, Melior, och införde istället Profdocs journalsystem TakeCare som även kördes av Huddinge sjukhus.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR? VI KONTAKTAR DIG!

Har du några frågor? E-maila oss eller fyll bara i detta formulär så kommer vi att kontakta er inom kort!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.